Eemeli Nieminen

Graafinen muotoilija (TaM)

Helsinki

050 330 4394

eemeli.nieminen@gmail.com

eemelinieminen.fi

LinkedIn

Eemeli Nieminen

Curriculum Vitae

”En ole renessanssinero, mutta voin vilkaista”

Olen 38-vuotias graafisen alan ammattilainen ja kiinnostunut visuaalisen viestinnän muotoilusta kaikenkattavasti. Pohjattoman uteliaisuuteni ansiosta olen kehittynyt suunnittelijana generalistiksi. Parhaimmillani olen kuitenkion informaation muotoilussa selkeäksi ja käytettäväksi.

16-vuotisen urani aikana olen päässyt kartuttamaan osaamistani monipuolisesti erilaisista näkökulmista – niin printin, digitaalisen median kuin liikkuvan grafiikankin parissa. Olenpa tarvittaessa istunut myös front-end devaajan penkille. Freelancerina olen saanut mahdollisuuden suunnitella ja toteuttaa suuriakin kokonaisuuksia alusta loppuun itsenäisesti, suorassa yhteistyössä asiakkaan kanssa. Toisaalta viihdyn myös tiimityössä antamassa oman osaamiseni yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Käytännön työn ohella pyrin myös jatkuvasti syventämään teoreettista ymmärrystäni kaikesta viestintään, muotoiluun ja käytettävyyteen liittyvästä.

Graafisen alan työkokemus

2009–

Eemeli Nieminen Type & Design

Visuaalisen viestinnän muotoilija (toiminimi)

Maisterin opintojeni ohessa perustin toiminimen, jonka puitteissa tarjoan visuaalisen viestinnän ja informaation muotoilun palveluita freelancerina. Valtaosa projekteistani on liittynyt lehtien, oppi- ja tietokirjojen sekä informaatiografiikan ja karttojen muotoiluun. Lisäksi olen suunnitellut yritysten ja erilaisten yleishyödyllisten yhteisöjen, visuaalisia ilmeitä sekä tehnyt kuvituksia. Yrittäjänä toimiminen on myös opettanut minulle suunnittelijalle olennaisia käytännön taitoja kuten projektinhallintaa ja asiakkaiden kanssa toimimista.

Hiukan harhaanjohtava Type & Design -nimi juontaa juurensa ajatuksesta erikoistua typografiseen muotoiluun. Opintojen myötä toiminta kuitenkin jalostui kokonaisvaltaisemmaksi visuaalisen viestinnän muotoiluksi.

Esimerkkejä pitkäaikaisista asiakkaista:

Tutustu myös portfoliooni.

2007–

Muotoilutoimisto Kairo

Graafinen suunnittelija / Senior designer (2009–2017 freelance, 2017–2019 osa-aikainen)

Kairo on pieni muotoilutoimisto, joka on näytellyt keskeistä roolia urallani. Olen ollut Kairolainen milloin täyspäiväisesti, milloin freelancerina jo 12 vuotta. Niinäkin vuosina, jolloin olen keskittynyt pääosin omiin freelance-asiakkuuksiin, minulla on lähes koko ajan ollut työpöytä toimiston tiloissa.

Työnkuvaani on vuosien varrella kuulunut projekteja laidasta laitaan. Visuaalisten ilmeiden, viestintämateriaalien ja julkaisugrafiikan suunnittelun lisäksi olen tehnyt mm. infograafisia animaatioita sekä verkkosivujen suunnittelua ja front-end -kehitystä.

Esimerkkejä projekteista, joissa olen ollut mukana:
  • FinEst-link junatunneliprojektin esittelyvideo. Projektista lisää portfoliossani
  • Suomalaisen Mediataiteen Keskuksen AV-arkin verkkoarkisto. Vastasin sivuston ulkoasun ja käyttöliittymän suunnittelusta ja osallistuin myös front-end devaukseen.
  • Rakettitieteen visuaalinen ilme, johon suunnittelin muun muassa kuvituskuvien kuvakonseptia.
  • Ajastolle olen ollut mukana ideoimassa uusia kalenterikonsepteja ja päivittämässä olemassaolevia mallistoja.
2004–2007

Capgemini, Accelerated Solutions Environment Center

Knowledge worker suunnittelutyöpajojen järjestelytitiimissä (freelance)

Mahtipontisesti nimetty Accelerated Solutions Environment, eli ASE on konsulttiyritys Capgeminin osallistavan päätöksenteon fasilitointiprosessi. Pääasiassa suuryrityksille suunnattujen ASE-työpajojen tavoittena on yleensä löytää suuntaviitat suurille muutoksille asiakasyrityksen strategissa, organisaatiorakenteessa tai vaikkapa tietojärjestelmissä.

ASE-prosessi tehostaa päätöstentekoa ja kaikkien sidosryhmien tarpeita tukevien ratkaisujen löytämistä. Tämä tapahtuu kokoamalla yrityksen avainhenkilöt organisaation kaikilta tasoilta ideoimaan ratkaisuja yhdessä. ASE:n fasilitaattori ohjaa ideointiprosessia käytännön järjestelyistä huolehtivan knowledge ­worker -tiimin tuella. Sessiot vaihtelevat lyhyistä muutaman hengen työpajoista monipäiväisiin, yli sadan hengen kokoontumisiin. Niinpä monialainen knowledge worker -tiimi kootaan aina kunkin sessio tarpeiden mukaan.

Prosessin filosofiaan kuuluu, että vaikka jokaisella knowledge workerilla on omat vahvuutensa, rooleja kierrätetään. Näin kaikki prosessin osa-alueet tulevat tutuksi. Omat vahvuuteni olivat työpajojen visuaalisten ilmeiden ja tilankäytön suunnittellu, sessiossa syntyvien ideoiden doku­men­tointi ja visualisointi, sekä asiakkaalle kootun loppuraportin toteuttaminen.

ASE opetti minulle erilaisiin rooleihin mukautumista, tehokkuutta ja tiimissä toimimista, ja loi pohjaa myöhemmälle laaja-alaiselle uuden oppimiselle. Lauttasaaren ASE-center, jossa työskentelin, on sittemmin lakkautettu.

Freelance työ-keikkoja

2016 (5kk)

Kustannusosakeyhtiö Otava

Graafinen suunnittelija – oppimateriaalit (täyspäiväinen)
2013 (9 kk)

Viestintätoimisto Miltton

Graafinen suunnittelija (freelancer on call, useita lyhyempiä pätkiä parista päivästä viikkoon)
2006 (2 kk)

Aikamedia

– Taittaja, graafikko, viikkolehti RV (täyspäiväinen)
2006 (1 kk)

Mainostoimisto King

– AD assistentti
2005 (2 kk)

Aikamedia

– Taittaja, graafikko, viikkolehti RV (täyspäiväinen)
2003 (5 kk)

Mainostoimisto Steinmann Klinik

– AD assistentti (työharjoittelu, täyspäiväinen)
1997 (2 kk)

Ykkös-Lohja -lehti

– Sarjakuvapiirtäjä , 10 strippiä

Koulutus

2009–2011

Taiteen maisteri

Aalto-yliopisto, Taideteollinen korkeakoulu, Graafisen suunnittelun osasto – painopistealue julkaisugrafiikka ja ­informaatiomuotoilu

Lähdin maisterinopintoihin kehittyäkseni typografian ja julkaisugrafiikan muotoilijana, mutta opintojen aikana näkökulmani graafiseen suunnitteluun alkoi entistä enemmän painottua informaatiomuotoiluun. Opinnäytetyössäni Kirja informaation välittäjänä – Teoreettisia näkökulmia sisällön muotoilun ja graafisen retoriikan keinoihin tietokirjoissa (155 s. arvosana 5/5) tarkastelin tieto- ja oppikirjojen typografiaa ja taittoa multimodaalina viestinnän välineenä informaatiomuotoilun näkökulmasta.

2000–2005

Medianomi

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu – Viestinnän koulutusohjelma, graafinen suunnittelu

Opinnäytetyönäni toteutin FIMSIC ry:n Maailman AIDS-päivän kampanjan ulkoasun.

1996–1999

Lohjan lukio

– Ylioppilas

Projekteja

2012–

Visuaalisen viestinnän muotoilu (työnimi)

Graafisen suunnittelun oppikirja

Maisterin opinnäytetyöhöni pohjautuvan oppikirja tavoitteena on soveltaa viestinnän, semiotiikan ja havaintopsykologian teorioita käytännön työkaluiksi päivittäiseen suunnittelutyöhön.

Pian valmistumisen jälkeen alkanut taustatutkimus ja kirjoittaminen päivätyön ohessa on sittemmin – elämän ja ajanpuutteen vuoksi – saavuttanut jo ikuisuusprojektin statuksen. Nykyisessä horrostilassaankin kirja­projekti toimii oivana kimmokkeena lukea läjäpäin kirjoja viestinnästä, semiotiikasta, filosofiasta, psykologiasta, käyttöliittymämuotoilusta, visuaalisen kerronnan keinoista ja graafisesta muotoilusta ylipäätään.

Projektiin liittyen olen myös käynyt luennoimassa Aalto-yliopistossa.

2009

Masters of Arts 09 -näyttelyn visuaalinen ilme

Projektityö – Taideteollinen korkeakoulu

Taideteollisen korkeakoulun jokavuotinen MoA-festivaali kokosi vastavalmistuneiden taiteen maistereiden opinnäytetyöt laajaksi näyttelyksi, joka levittäytyi koko Arabian rakennuksen alueelle. Osana omia maisterinopintojamme suunnittelimme yhdessä Tuija Tarkiaisen ja näyttelyarkitehtuurista vastanneiden teollisen muotoilun opiskelijoiden kanssa näyttelyä varten graafisia materiaaleja lähtien näyttelykatalogista 10-metrisiin banderolleihin.

Luentoja ja artikkeleita

2018

FinEst-link infograafinen animaation case-esittely

Kaksi luentovierailua

Luentojen aiheena oli Muotoilutoimisto Kairossa toteuttamamme FinEst-link junatunneliprojektin esittelyvideon suunnitteluprosessista yhdessä Kairon vastavan suunnittelijan Juha Snellmanin kanssa. Itse projektista lisää portfoliossani

2016

Visuaalisen viestinnän muotoilu

Luentovierailu ja työpaja

Aalto-yliopiston ensimämisen vuoden kandiopiskelijoiden graafisen suunnittelun peruskurssilla pitämäni luennon aiheena oli typografisen muotoilun ja sen lukemisen havaintopsykologia.

2011

Kirja informaation välittäjänä

Artikkeli - Grafia-lehti 2/2011

Artikkelissa esittelin opinnäyte­työssä käsittelemiäni teemoja informaatio muotoilusta tietokirjoissa.

Tunnustuksia

2011

Grafian Gradupalkinto

Korkeatasoisesta graafisen alan opinnäytetyöstä
2011

Kesko-stipendi

Ansiokkaasta opinnäytetyöstä

Kesko-konsernin lahjakkaille taideaineiden opiskelijoille ja nuorille urheilijoille jakama tunnustuspalkinto.

2010

Vuoden huiput 2009 -finalisti

Masters of Arts 09 visuaalinen ilme sijoittui shortlistalle Visuaalinen identiteetti -sarjassa
2004

Meduusa-mediafestivaalin suunnittelukilpailu

Julistesarjan 1. sija sekä yleisön suosikki KyAMK:n valtakunnallisen opiskelijatapahtuman suunnittelukilpailussa. Samassa yhteydessä minulle myönnettiin myös Kouvolan kaupungin kulttuuripalkinto.

2003

Sanomalehtien liiton parempi sanomalehtimainos -kilpailu

Kunniamaininta. Yhteistyössä copywriter Janne Vahvaselän kanssa

Luottamustehtäviä

2009–2013

Pingstate ry

- Hallituksen jäsen

Pingstate Ry, oli visuaalisen alan ammattilaisten, opiskelijoiden ja harrastajien verk­ko­yhteisön ohessa toimineessa yhdistyksessä. Yhdistyksen voimin toteutimme mm. yhteisön jäsenten töitä esittelevän Pingstate – Art Of A Visual Community -kirjan.

2001–2002

Opiskelijayhdistys Klaani ry

– Edustajiston jäsen (KyAMK)

Muuta mainittavaa

1999

Varusmiespalvelus

lmavalvoja tkm, esikuntalähetti, HelItR 2/99
1995–1998

Lohjan seudun kuvataidekoulu

- Sarjakuvan työpaja

Kielitaito

Suomi:

Kielellä on kiva kikkailla. Asiaa kirjoittaessa pyrin välillä turhankin täsmälliseen ilmaisuun.

English:

Quite fluent. I Studied most of my masters degree in English.

Svenska:

Oj då… När går nästa bussen till Slussen?

Tekninen osaaminen

Monialaisena graafisen alan konkarina sekä silkasta omasta kiinnostuksesta olen perehtynyt moniin eri tyyppisiin työvälineisiin ja -menetelmiin. Mac-ympäristössä tunnen olevani kotonani, vaikka nuorempana koltiaisena vielä kokosinkin omat Windows-koneeni komponenteista.

Graafisen suunnittelun perusohjelmistot, kuten Adoben InDesign, Illustrator ja Photo­shop ovat minulle tuttuja kuin lapio haudankaivajalle. Vuosien kokemuksen tuomalla varmuudella hallitsen ne kiperämmissäkin tilanteissa, vaikka molemmat kädet paketissa. Kokeiltu on. Digitaalisten käyttöliittymien suunnittelussa olen kuitenkin siirtynyt Sketchiin ja InVisioniin hyödyntääkseni niiden mahdollistamia uudenlaisia toimintatapoja.

Osaan tuottaa myös liikkuvaa grafiikkaa After Effectsin ja Premieren avulla. Tiukan paikan tullen jopa Flashilla (tai siis Animatella)

Vaikka en olekaan koodari, on minulla kokemusta myös front end -devaamisesta. HTML-CSS parivaljakkoon tutustuin ensimmäisen kerran jo lukiossa, ja olen siitä asti käyttänyt niitä ja niiden myöhempiä muotoja kuten HTML5:tä ja SCSS:ä aktiivisesti. Ymmärrän myös Java­Scriptia, jQuerya ja PHP:ta riittävän hyvin tuodakseni verkkosivuille eloa ja ratkaistakseni WordPress:n tunkkaamisessa vastaan tulleet ongelmat – vähintääkin googlaamalla. Tuttua on myös Git-työnkulku, enkä kavahda komentorivityökalujakaan. Jatkossa tavoitteenani on perehtyä tarkemmin modernien JavaScript-frameworkien saloihin sujuvoittaakseni kommunikointia koodarien kanssa.

Vaikka en olekaan koodari, on minulla kokemusta myös front end -devaamisesta. HTML-CSS parivaljakkoon tutustuin ensimmäisen kerran jo lukiossa, ja olen siitä asti käyttänyt niitä ja niiden myöhempiä muotoja kuten HTML5:tä ja SCSS:ää aktiivisesti. Ymmärrän myös Java­Scriptia, jQuerya ja PHP:ta riittävän hyvin tuodakseni verkkosivuille eloa ja ratkaistakseni WordPress:n tunkkaamisessa vastaan tulleet ongelmat – vähintääkin googlaamalla. Tuttua on myös Git-työnkulku, enkä kavahda komentorivityökalujakaan. Jatkossa tavoitteenani on perehtyä tarkemmin modernien JavaScript-frameworkien saloihin sujuvoittaakseni kommunikointia koodarien kanssa.

Harvemmin käytettyistä vimpaimista Batman-vyössäni mainittakoon muun muassa GIS-karttadatan käsittelyyn ja muotoiluun käytettävä QGIS, sekä fonttimuotoiluohjelma Glyphs. Lisäksi olen hyödyntänyt töissäni muun muassa generatiivisia työmenetelmiä graafisella NodeBox-ohjelmointityökalulla, sekä 3D-mallinnusta Blender:llä.

Kiinnostuksen kohteita

Luonnossa liikkuminen ja retkeily ovat lähellä sydäntäni. Vietänkin suuren osan vapaa-ajastani retkeillen ja luonnon ilmiöitä tarkkaillen yhdessä vaimoni Pilvin sekä lapinkoira Nutun kanssa lähialueilla tai pidemmillä vaelluksilla, niin jalan, meloen, kuin pyöränkin satulassa.

Myös vapaa-ajalla ruokin uteliaisuuttani tekemällä asioita käsin, kuten suunnittelemalla ja ompelemalla omia retkeilyriippumattoja ja muita retkeilytarvikkeita. Viimeiset pari kesää ovat tosin kuluneet pitkälti mökin kunnostamiseen ja ylläpitoon tarvittavien kädentaitojen kehittämisessä.

Kirjahyllystä löytyy ammattikirjallisuuden lisäksi useampikin hyllymetrillinen älynystyröitä kutkuttelevaa science fictionia – Asimovia, Lemia, Reynoldsia, Dickia, Vandermeeria – sekä suomalaista ja eurooppalaista nykysarjakuvaa. Sarjakuva onkin yksi pitkäaikaisimmista taideharrastuksistani ja mahdollisesti suurin uravalintaani vaikuttanut tekijä.